Thứ Ba, 3 tháng 9, 2013

Orchidaceae : Họ Hoa Lan (từ E - Z)

(xem phần 1 từ vần A-D)
Tiếp tục Họ hoa Lan 

1. Epidendrum cinnabarinum Salzm. ex Lindl. :  
Một loài Lan ngoại nhập có nguồn gốc Brazil, không biết tên VN2. Epigeneium amplum (Lindl.) Summerh. :  Lan môi dầy, Lan Thượng duyên rộng


Epigeneium amplum var. alba3. Epigeneium cacuminis (Gagnep.) Summerh. : Lan môi dầy nhiều hoa, Lan Thượng duyên đỉnh

4. Epipactis atromarginata Seidenfaden : Lan bông dầy vàng5. Eria amica Rchb. f. :  Nĩ lan bạn,  Lan len rỉ sắt 6. Eria biflora Griff :  Lan len hai hoa, Nĩ lan 2 hoa
Loài này có 2 lá đài đặc biệt

7. Eria discolor Lindl. :  Lan len hai màu, Nĩ lan 2 màu

8. Eria floribunda Lindl. :  Lan len nhiều hoa

9. Eria obscura Aver. :  Nĩ lan tối

10. Eria paniculata Lindl. :  Lan len cỏ, Nĩ lan chùm tụ tán

11. Eria pulverulenta Guillaum. :  Nĩ lan bột12. Eria siamensis Schltr. :  Nĩ lan Xiêm, Lan len chùm hẹp

13. Eria sutepensis Rolfe ex Downie :  Nĩ lan Lào

14. Eulophia graminea Lindl. : Luân lan hoà bản, Luân lan cỏ 15. Flickingeria albopurpurea Seidenf. :  Lan Thạch hộc

16. Gastrochilus calceolaris [Buch.-Ham. ex Sm.] D. Don :  Túi thơ gót, Hàm lân cứng17. Gastrochilus hainanensis Z.H. Tsi :  Hàm lân Hải Nam18. Habenaria rhodocheila Hance : Lan Kiến cò đỏ19. Herminium lanceum (Thunb. ex Sw.) Vuikj. :  Lan Giác bàn


20. Holcoglossum subulifolium (Rchb. f.) Christenson :  Tóc tiên Trung

21. Holcoglossum wangii Christenson :  Lan Tóc tiên Bắc

22. Hygrochilus parishii (Reichb.f.) Pfitz. in Engl. & Prantl :  Lan Cẩm báo nhung
Tên khác : Vandopsis parishii (Reichb. f.) Seidenf. & Smitinand

23. Liparis rhodochila Rolfe :

24. Liparis viridiflora (Bl) Lindl. :  Lan Tai dê nến

25. Ludisia discolor [Ker-Gawl.]A. Rich. :  Lan Gấm, Thạch tằm

26. Macropodanthus alatus (Holttum) Seidenf. & Garay  :  Lan Đai cước

27. Monomeria dichroma (Rolfe) Schltr. :  Đơn hành lưỡng sắc, Củ đơn Việt28. Oberonia emarginata Lomg & Prantl : Lan Móng rùa lõm, Lan La dơn mép29. Oberonia ensiformis (Sm.) Lindl. :  Lam Móng rùa kiếm, Lan La dơn kiếm

30. Oncidium sp. : Lan Vũ nữ
Các loài Oncidium đều là Lan ngoại nhập, hiện nay có rất nhiều giống lai nên không rõ tên.

Oncidesa Nanboh Waltz (Oncsa. Mackalii X Onc. ornithorhynchum)Oncidium papilio (Lindley) H.G.Jones31. Ornithochilus difformis (Wall. ex Lindl.) Schltr. :  Lan Điểu thiệt

32. Otochilus fuscus Lindl. :  Lan Rau rút hồng

33. Panisea apiculata Lindl. :  Lan khúc thần trắng34. Panisea tricallosa Rolfe :  Lan khúc thần ba chai35. Paphiopedilum appletonianum (Gower) Rolfe : Lan Hài táo36. Paphiopedilum delenatii Guillaumin : Lan Hài hồng. Lan Vệ hài

37. Paphiopedilum dianthum Tang & Wang : Lan Hài râu xoắn38. Paphiopedilum emersonii Koop. & P.J. Cribb : Lan Hài trắng, Lan Hài Hương lan39. Paphiopedilum malipoense S.C. Chen & Tsi : Lan Hài xanh, Lan Hài Mã li40. Paphiopedilum purpuratum (Lindley) Stein :  Lan hài tía41. Paphiopedilum tranlienianum O. Gruss & H. Perner : Lan Hài Trần Liên42. Paphiopedilum villosum (Lindl.) Pfitzer : Lan Hài vàng, Kim hài43. Papilionanthe pedunculata (Kerr) Garay :  Lan bướm Long Châu44. Papilionanthe "Miss Joaquim" :  Lan Cành giao
Tên khác Vanda Miss Joaquim. Đây là loài lai giữa Papilionanthe teres X Papilionanthe hookerriana45. Peristylus calcaratus(Rolfe) S.Y. Hu : Lan Chu thư cựa, Nhụy vòng râu dài  
Tên khác  Habenaria calcarata (Rolfe) Schltr., Habenaria lilungshania S.S. Ying

46. Peristylus constrictus (Lindl.) Lindl. : Lan Chu thư thắt, Lan Nhụy vòng giây

47. Phaius baolocensis sp nov N.V.Duy, T.Chen & D.X.Zhang :  Lan Hạc đính Bảo Lộc48. Phaius longicornu Guillaumin : Lan Hạc đính trắng49. Phaius tankervilliae (Banks) Blume : Lan Hạc đính nâu50. Phalaenopsis chibae T. Yukawa :  Hồ điệp Chi-ba

51. Phalaenopsis deliciosa Rchb. f.

52. Phalaenopsis honghenensis F.Y. Liu53. Phalaenopsis mannii Rchb. f. :  Lan Hồ điệp Ấn54. Phalaenopsis regnieriana Rchb. f. :  Tiểu hồ điệp Phú quốc

55. Phalaenopsis sp. : Lan Hồ Điệp
Các loài Lan Hồ điệp thường trồng đa số là Lan lai tạo nhập nội

56. Pholidota articulata Lindl. :  Lan Tục đoạn khế, Lan Tục đoạn đốt 

57. Pholidota chinensis Lind. :  Lan Tục đoạn Trung quốc58. Pholidota convallariae (E.C. Parish & Rchb. f.) Hook. f. :  Lan Tục đoạn Ấn

59. Pholidota guibertiae Fin. :  Lan Tục đoạn quế60. Pholidota imbricata (Roxb.) Lindl. : Lan Tục đoạn đuôi phượng

61. Pholidota leveilleana Schltr. :  Lan Tục đoạn bẹ

62. Pholidota recurva Lindl. :  Lan Tục đoạn cong63. Pomatocalpa spicata Breda :  Lan Thủy li vàng64. Pteroceras semiteretifolium H.A. Pedersen : Lan Dực giác bán trụ, Lan Môi sừng một hoa
65. Pteroceras teres (Blume) Holttum : Lan Dực giác tròn, Lan Môi sừng trụ

66. Renanthera citrina Aver. :  Lan Phượng vĩ vàng67. Renanthera coccinea Lour. : Lan Phượng vĩ bắc68. Renanthera vietnamensis Aver. & R. Rice :  Lan Phượng vĩ Việt Nam69. Rhynchostylis coelestis Reichb. f. :  Lan Hải Yến, Lan lưỡi bò70. Rhynchostylis gigantea (Lindley) Ridley : Lan Ngọc điểm đai châu

71. Rhynchostylis retusa (L.) Blume. :  Lan Đuôi cáo72. Schoenorchis gemmata (Lindl.) J.J. Sm. : Nang lan chồi, Lan Trứng bướm dài

73. Schoenorchis tixieri (Guillaumin) Seidenf. :  74. Smitinandia micrantha (Lindl.) Holttum :  75. Spathoglottis affinis De Vriese : Lan Chu đinh vàng trơn76. Spathoglottis plicata Blume : Lan Cau, Lan Chu đinh tím


Cũng có loại hoa màu trắng hồng77. Spathoglottis pubescens Lindl. :  Lan Cau diệp lông, Lan Chu đinh lông78. Spiranthes sinensis (Pers.) Ames : Lan cuốn chiếu, Bàn long sâm79. Staurochilus fasciatus (Reichb. f.) Ridl. ex Pfitz. :  Lan Hổ bì80. Stereochilus dalatensis (Guillaum.) Garay :  Lan Môi cứng Đà Lạt

81. Thelasis pygmaea (Griff.) Lindl. :  Lan củ dẹt lùn

82. Thrixspermum centipeda Lour. :  Lan Xương cá nhện, Bạch điểm, Lan Bạch tuột83. Thrixspermum formosanum (Hayata) Schltr. : Lan Xương cá

84. Thunia alba (Lindl.) Rchb. f. : Lan Bạch hạc trắng85. Trichoglottis lorata (Rolfe ex Downie) Schuit.86. Trichotosia microphylla Blume :  Lan nhung lá nhỏ

87. Uncifera dalatensis (Guillaumin) Seidenf. & Smitinand :  Lan Móng cọp Đà Lạt
Loài này trong trang Hoa Lan VN có màu hồng tím(?), không giống như mô tả trong sách P.H.Hộ hoa có màu vàng như trong hình ở đây

88. Vanda bidupensis Aver. & Christenson :  Lan Vanda Bidoup89. Vanda concolor Blume :  Lan Vanda bắc, Huệ đà 1 màu90. Vanda denisoniana Bens. & Rchb. f. :  Lan Vanda dạ hương, Lan Thanh Nga91. Vanda pumila Hook. f. :  Lan Vanda thơm, Huệ đà nhỏ92. Vanda sp. : Lan Vanda
Các loài Vanda thường gặp trồng làm hoa kiểng hay lan cắt cành đều là loài lai tạo.Vanda coerulea Griff. ex Lindl.
Điểm 4.6/5 dựa vào 87 đánh giá